22.02.2018

Digital Transformation by Case Management

February 22nd 2018 - Royal Library of Belgium.

 

IRIS Professional Solutions en IBM hebben de eer u uit te nodigen voor het evenement: “Digitale Transformatie met case management in de Belgische overheid!”. Een visie geïllustreerd met tastbare succesverhalen van onder andere de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

IRIS Professional Solutions et IBM ont l’honneur de vous inviter à l’événement: “Transformation Digitale par gestion de cas dans le gouvernement belge !”. Une vision illustrée par des réussites tangibles entre autres de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Agenda (Nederlands):
09:30 – Registratie
10:00 – Verwelkoming door IRIS
10:15 – Introductie tot Case Manager door IBM
10:45 – Hoe CM implementeren door IRIS
11:15 – Klantengetuigenis door FSMA
11:30 – Interview met Alain Grijseels (FSMA)
11:45 – Q&A
12:00 – Lunch
14:00 – Einde

Mis dit evenement niet – Registreer u hier!

Agenda (français):
11:30 – Registration
12:00 – Lunch
14:00 – Bienvenue par IRIS
14:15 – Introduction à Case Manager par IBM
14:45 – Comment implementer CM par IRIS
15:15 – Témoignage client par FSMA
15:30 – Interview avec Alain Grijseels (FSMA)
15:45 – Q&A
16:00 – Fin

Ne ratez pas cet événement – Enregistrez-vous ici

Let’s get in touch

Contact Us